Tuesday, May 27, 2014

Free line stickers Ruenglao 12th Anniversary

Celebrate Ruenglaochaonee 's 12th anniversary with these fun chat stickers.Friend Ruenglaochaonee's official  account to get them.Available till June 25,2014
ร่วมฉลอง 12 ปีกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ด้วยสติกเกอร์แสนน่ารักเเฟนคลับรของคุณสรยุทธ์และเเฟนข่าวของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ อยากได้สติกเกอร์ไปใช้ง่ายๆเพียงเพิ่ม Ruenglaochaonee's official แล้วทำการดาวน์โหลดไปเลยฟรีๆเปิดให้ดาวน์โหลดจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2014 จ้ารีบๆโหลดเลยน้า อายุการใช้งาน 90 วัน เท่านั้น

 Ruenglao 12th Anniversary


 Ruenglao 12th Anniversary
Post a Comment